ПОВЕЛЕТЕ ВО НАШАТА НОВА ПРОДАВНИЦА НА БИТПАЗАР НА ГЛАВНАТА УЛИЦА
Отварањето е на 17 јуни 2020г. и ќе трае една недела со многу акции и подароци.
Добредојдени сте!